slantar

Money, money, money

Hur tänker du när det gäller pengar? Är ekonomi ett nödvändigt ont eller tänker du att pengar ger möjligheter? Överflöd eller knapphet är olika verkligheter. Orealistiska dagdrömmar lättar upp en grå dag men steget till skuldsättning är kanske ändå närmare än man tror. Tyvärr lever vi som
kristna människor i samma värld med de ekonomiska realiteterna och pengar verkar vara ett problem eller orosmoment oavsett om vi har för mycket eller för litet av dem. I höst har du möjlighet att diskutera ekonomi och pengar ur ett kristet perspektiv.

 

I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay
Ain’t it sad
And still there never seems to be a single penny left for me
That’s too bad
In my dreams I have a plan
If I got me a wealthy man
I wouldn’t have to work at all, I’d fool around and have a ball

Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Aha aha
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man’s world
It’s a rich man’s world

(text. Benny Andersson och Björn Ulvaeus)

Vardagsekonomi

Vi pratar pengar och vardagsekonomi. Hur budgetera inför julen? Hur lever vi så att budgeten håller? Blir julen en ekonomisk belastning?

Föresläsning och diskussion runt temat med ekonomirådgivarae Mia-Maja Wägar från Marthaförbundet

Onsdagen den 30.10 kl 17:30-19:00 i Aurelia (1.vån)

tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO