Anmälningar

Anmälningstiden till skriftskolan 2019 (för dig som är född 2004) har avslutats. Eftersom vår skriftskola inleds på våren/sommaren 2019 och det finns gott med plats på skribaläger 1002 samt ströplatser på sommarens läger tar vi ännu emot nya konfirmander. Ta kontakt med Mia Bäck och kom överens om vilket läger du/ditt barn deltar i. Därefter anmäler ni ungdomen här:

Anmälningsblankett

Om du vill skjuta upp din skriba med ett år eller ifall du väljer att gå i skriba någon annanstans anmäler du det här.

Om du är vuxen och vill bli konfirmerad kan du ta kontakt med Mia Bäck eller någon annan av församlingens präster. Läs mer om vuxenskriftskolan här.

2019 arrangeras följande grupper:

1001 Dagsläger 28.6-4.7.2019 Konfirmation 5.1.2020 
1002 Läger 16-22.2.2019 Konfirmation 1.9.2019
1003 Läger 28.6-4.7.2019 Konfirmation 5.1.2020
1004 Läger 5-11.7.2019 Konfirmation 12.1. 2020
1005 Läger 26.7-1.8.2019 Konfirmation 19.1.2020
1006 Läger 2-8.8.2019 Konfirmation 26.1.2020

Mer information hittar du i vår skribabroschyr.

Fiilis på sportlovslägret 2015.
Våra lägergårdar är i skärgården.