Olika slags skriftskolor

Lägerskriftskola (1002-1006)

Lägerskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari eller maj (på åttan). På sportlovet eller på sommaren (mellan åtttan och nian) deltar man i ett sju dagar långt läger. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Lägerskriftskolornas deltagare konfirmeras i september samma år eller i januari följande år (på nian).

Dagsskriftskola (1001)

Dagsskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari eller maj (på åttan). På sportlovet eller på sommaren deltar man i ett sju dagar långt dagsläger. Dagslägret pågår dagligen ungefär från kl. 9.00 - 17.00 och konfirmanderna sover hemma. Till och från lägret kan man åka stadsbuss. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Dagsskriftskolans deltagare konfirmeras i september samma år eller i januari följande år (på nian).

Specialskriftskola

Om du har särskilda behov som behöver beaktas i undervisningen och de praktiska arrangemangen kan du gå i en specialskriftskola. Du kan välja mellan att gå i en privat skriftskola i Åbo svenska församling, kontakta då Mia Bäck, eller tillsammans med andra ungdomar från Borgå stift, kontakta då omsorgspräst Claus Terlinden, 040 688 14 51, claus.terlinden@evl.fi. Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet arrangerar specialskriftskolor på finska. Mer information om dessa ger prästen Pertti Arola, 050 570 26 56, pertti.arola@evl.fi.

Vuxenskriftskola

Om du är vuxen och vill bli konfirmerad kan du delta i vår vuxenskriftskola som arrangeras i samband med samtals- och föreläsningsserien "Om tro och tvivel". Du kan även gå i en privat skriftskola. Ta kontakt med Mia Bäck eller någon av församlingens präster. 

Två ungdomar spelar gitarr utanför en lägergård.
Robin och Oliver fungerar som hjälpledare på skribaläger.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO