Skriban 2020 (för ungdomar födda 2005)

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa söndagen den 2.2 kl 12.00 (1002). Efter högmässan bjuder vi på kyrkkaffe och håller en kombinerad föräldra- och konfirmanträff där informerar vi om skriftskolan.

Med anledning av undantagstillståndet (p.g.a. Covid-19) är sommargruppernas festhögmässa och infosamling inhiberade. Vi följer med situationen och informerar familjerna vartefter.

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO