Skriban 2019 (för ungdomar födda 2004)

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa söndagen den 3.2 kl 12.00 (1002) eller söndagen den 19.5 kl 12.00 (1001, 1003-1006) i Åbo domkyrka. Alla nya kon-firmander, föräldrar, syskon, faddrar samt mor- och farföräldrar är välkomna till gudstjänsten! Efter högmässan bjuder vi på kyrkkaffe och håller en kombinerad föräldra- och konfirmanträff där informerar vi om skriftskolan.

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO