Skriban 2020 (för ungdomar födda 2005)

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa söndagen den 2.2 kl 12.00 (1002). Efter högmässan bjuder vi på kyrkkaffe och håller en kombinerad föräldra- och konfirmanträff där informerar vi om skriftskolan.

Med anledning av undantagstillståndet (p.g.a. Covid-19) är sommargruppernas festhögmässa och infosamling inhiberade. Vi följer med situationen och informerar familjerna vartefter.

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO