Sportlovsläger 1002

Datum, tid och plats

Börjar: lördagen den 15 februari klockan 10.00
Slutar: fredagen den 21 februari klockan 12.00

Plats: Eräkämppä lägergård i Rimito

Ledare

Ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho (lägerchef)
Församlingspastor Sofia Liljeström
Vinterteolog Isak Edman

Hjälpledare

Catarina Antas
Charlotta Björklund
Melker Engblom
Alexandra Eriksson
Katarina Johansson
Otto Lindén
Rami Nurmi
Filip Schauman
Sofia Sipilä

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle (skilt för föräldrar och konfirmander) söndagen 2.2.2020 kl 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen torsdagen den 3.9.2020 kl 15:30-17:30 i Domkyrkan. Konfirmationen är lördagen den 5.9.2019 kl 12.00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Hjälpisarna väntar på sportlovskonfirmanderna 2015.
Senaps lägergård.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO