Sportlovsläger 1002

Datum, tid och plats

Börjar: lördagen den 16 februari klockan 10.00
Slutar: fredagen den 22 februari klockan 12.30

Plats: Kunstenkari lägergård i Rimito

Ledare
Ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho (lägerchef)
Församlingspastor Maria Wikstedt
Vinterteolog Isak Edman

Hjälpledare

Catarina Antas
Alexandra Eriksson
Katarina Johansson
Otto Lindén
Nadja Westerholm
Ira Östman

Lägerbrev

Vi har skickat ett brev med information till alla konfirmander. Du kan läsa brevet här. Regler och säkerhetsblankett kan du ladda ner härifrån.

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle (skilt för föräldrar och konfirmander) söndagen 3.2.2018 kl 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen lördagen den 31.8.2019 kl 13-15 i Domkyrkan. Konfirmationen äger rum söndagen den 1.9.2019 kl 12.00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Hjälpisarna väntar på sportlovskonfirmanderna 2015.
Senaps lägergård.
kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO