Juliläger 1005

Datum, tid och plats

Börjar: fredagen den 26 juli klockan 10.00
Slutar: torsdagen den 1 augusti klockan 12.30

Plats: Kunstenkari lägergård i Rimito

Ledare

T.f. ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho (lägerchef)
Församlingspastor Maria Wikstedt
Sommararbetare Rami Nurmi

Hjälpledare

Catarina Antas
Samuel Ares
Kristoffer Elfving
Oliver Engblom
Alanna Hakala
Otto Lindén

Lägerbrev

Vi har skickat ett brev med information till alla konfirmander. Du kan läsa brevet här. Regler och säkerhetsblankett kan du ladda ner härifrån.

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle för konfirmander och föräldrar söndagen den 19.5.2018 kl. 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen lördagen den 18.1.2020 kl. 13-15 i Domkyrkan. Konfirmationen äger rum söndagen den 19.1.2020 kl. 12.00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Två ungdomar spelar gitarr.
Hjälpisarna övar skribsånger.
En vacker skärgårdsbild. Havet glittrar.
Lägergårdarna finns på natursköna platser.