Skribaberättelsen

Skriftskolan är en upptäcktsfärd, en pilgrimsresa i den kristna tron. I skribaboken berättar du om din resa och skapar din skribaberättelse.

Till skribaberättelsen hör:

 1. En festhögmässa med infoträff
 2. Ett sju dagar långt dags- eller övernattningsläger
  Under lägret skriver du dagbok och lär dig
  centrala kristna texter och böner utantill.
 3. Åtta gruppträffar
 4. Sex stycken uppdrag mellan träffarna
 5. Fyra högmässor tillsammans med de andra från ditt läger.
 6. En orgelkonsert.
 7. En valfri gudstjänst under påsken eller julen
 8. En valfri gudstjänst under sommarmånaderna juni-juli
 9. En konfirmationsplanering
 10. En konfirmationsövning
 11. En konfirmation

Tidtabellen för skriftskolan hittar du här (länken leder till en annan webbplats)

Under gudstjänsterna och högmässorna tar du en selfie (ensam eller tillsammans med en kompis) och mejlar den till skribabloggen@gmail.com. Du får också gärna ta en bild av dina uppdrag och mejla den till samma e-postadress. Lägret och gruppträffarna fotar ledarna.

Om du inte kan delta i en gruppträff eller en högmässa tillsammans med din grupp väljer du en annan grupps träff eller en annan söndags högmässa. Samma sak gäller orgelkonserten. Om du inte kan delta väljer du en annan kyrklig konsert. Meddela alltid din gruppledare hur du gör.

Ta gärna kontakt med din gruppledare eller med skribaprästen Mia Bäck ifall du är orolig för att du inte kommer att hinna med allt som hör till skribaberättelsen.

två tonåriga flickor
Sandra och Alva på gruppträff.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO