Utvärdering av skriftskolan 2019

Här kan du berätta för oss hur du har upplevt din skriba och vår resa i den kristna tron. Klicka på länken till ditt läger så kommer du till den första utvärderingsblanketten.

 

1003
1004
1005
1006
 

Den andra utvärderingsblanketten finns här. Det är viktigt att du fyller i båda blanketterna. 

Konfirmationståg med albaklädda konfirmander
Snart är det dags för din konfirmation! Vad tyckte du om skribaäventyret?