Utvärdering av skriftskolan 2019

Här kan du berätta för oss hur du har upplevt din skriba och vår resa i den kristna tron. Klicka på länken till ditt läger så kommer du till den första utvärderingsblanketten.


1002

Den andra utvärderingsblanketten finns här. Det är viktigt att du fyller i båda blanketterna. 

Konfirmationståg med albaklädda konfirmander
Snart är det dags för din konfirmation! Vad tyckte du om skribaäventyret?