Skriban 2021

 

Från och med 12.8 kl. 10 kan du anmäla dig till skriftskolan 2021 via den här sidan. (länken leder till en annan webbplats). Sista anmälningsdag är 20.9.

I den här broschyren hittar du info om skriban 2021. (länken leder till en annan webbplats)

I ÅSF kan du välja mellan följande grupper:

  • 1001 Dagsskriban 12.–18.6.2021 i Harjattula. Konfirmation 8.1.2022 kl. 12
  • 1002 Sportlovsskriban 20.–26.2.2021 i Kunstenpää. Konfirmation 4.9.2021 kl 12
  • 1003 Junilägret 12.–18.6.2021 i Harjattula. Konfirmation 8.1.2022 kl 12
  • 1004 Julilägret 2.–8.7.2021 i Pyölinranta. Konfirmation 15.1.2022 kl 12
  • 1005 Augustilägret 29.7.–4.8.2021 i Kunstenpää. Konfirmation 15.1.2022 kl 15

Ta kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO