Utantilltexter

I skriftskolan ska du kunna följande centrala kristna böner och texter utantill. Det kan vara bra att öva i god tid. Texterna finns också som ljudfiler på Esbo svenska församlings hemsida (länken leder till en annan webbplats).

Lilla Bibeln (Joh 3:16)

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Det dubbla kärleksbudet (Luk 10:27)

Du skall älska Herre, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Herrens välsignelse

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Vår Fader

Vår Fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

De tio buden

1. Jag är Herren din Gud. Du skall inte ha andra gudar.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
3. Tänk på att hålla vilodagen helig.
4. Visa aktning för din far och mor.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller han tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

Trosbekännelsen

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Gud ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på den tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

ring träds på ett finger
Utantilltexterna skapar en andlig skatt som du kan använda när du behöver dem.
Ett barn döps av en präst.
Vid dop bekänner församlingen trosbekännelsen och ber Vår fader.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO