Våra målsättningar

 • för skriftskolan i Åbo svenska församling:
 1. Du upplever att du är älskad.
 2. Du lär känna Jesus.
 3. Du lever i församlingens gemenskap
  • i skribagruppen
  • i ungdomsverksamheten
  • i högmässan
 4. Du får verktyg för Gudsgemenskap.
 5. Du övar dig i nästankärlek.
Tre glada tjejer på deras konfirmation
Konfirmation 2017
Ung kvinna med rufsigt hår