Varför gå i skriftskola?

Vad är meningen med livet? Varför finns jag? Finns det en gud? Hurdan är Gud? Är Gud en han eller en hon? Har Jesus funnits på riktigt? Varför dog Jesus på ett kors? Vad händer när vi dör? Vad är gott och vad är ont? Varför finns det lidande i världen? Hur ber man? Finns det en djävul? Vad tror kyrkan på?

I skriftskolan har du möjlighet att fundera på allt mellan himmel och jord. Du lär dig nya saker om dig själv och om Gud. I skriftskolan får du lära dig grunderna i kristen tro. Du får också lära känna din hemförsamling och den kyrka som du hör till.

När du är konfimerad...

  • får du självständigt delta i nattvarden
  • får du bli fadder/gudförälder
  • får du gifta dig i kyrkan (det räcker att du har fått skriban godkänd)
  • har du som 16-åring rätt att rösta i kyrkliga val
  • är du som myndig valbar i kyrkliga val
jordglob
Varfrån kommer jorden? Varifrån kommer jag?

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär