Vuxenskriftskola

Om du vil gå i skriftskola som vuxen är du varmt välkommen att ta kontakt med Mia Bäck eller någon av församlingens präster. 

Kyrkkaffe i sakristian. I skriftskolan firar man högmässa tillsammans med sin församling.
kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig