blomsteräng

Sommaren 2020

På denna sida hittar evenemangen som församlingen ordnar i sommar.
Om det är något du funderar på, ta gärna kontakt! Medarbetarnas kontaktuppgifter hittar du här.

Trevlig sommar!

Diakoni

Diakonins telefonjour är under juni-agusti öppen tisdagar kl. 9-11 tfn 040-3417 460

Sommarcaféer

  • Sommarcafé – välkommen att träffas kring en kopp kaffe/te/glas saft på Aurelias bakgård. Start i juli (Obs!), varje onsdag kl. 13-15.
  • Sommarhålan – öppet ungdomscafé (för dig som är 13 år och äldre) på Aurelias bakgård kl. 15-18 den 10.6, 17.6 och 24.6.2020

Högmässor och gudstjänster juni-augusti

Högmässa kl. 12 varje söndag i Domkyrkan (förutom 9.8, se nedan). Högmässan kan även ses på www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänster som inte strömmas:

  • Midsommardagen 20.6.2020 kl. 14 i Domkyrkan.
  • Skapelsens söndag 9.8 kl. 12 på Aurelias bakgård. Vid regn firas högmässan inne i Aurelia. 
  • Välsignelse inför skolstarten 11.8.2020 kl. 18 i Aurelia.

En trygg Domkyrka

Domkyrkan är från och med 1.6 åter öppen mellan kl. 9-18. Vi följer allmänna föreskrifter om hygien och avstånd. Det finns en desinficeringsautomat i vapenhuset i kyrkan. Varannan bänkrad är stängd. Psalmböcker och agendor får användas, de byts ut efter varje mässa. Vid gudstjänstens fridshälsning tar vi varann inte i hand, men vi kan ta ögonkontakt med varandra och hälsa varandra ”Guds frid”. Vid nattvarden iakttas principer om handhygien och avstånd, mera information om nattvarden ges under gudstjänsten. Inga körer medverkar ännu under sommaren i våra mässor. Högst 250 personer får samtidigt finnas i Domkyrkan under gudstjänst/förrättning.

Förrättningar

Förändringarna som trädde i kraft 1.6 påverkar även förrättningarna. Hur många personer som kan delta i dop, vigsel eller begravning i något av kyrkans utrymmen bestäms utifrån utrymmets storlek. T.ex. i församlingshemmet Aurelias första våning kan man vara upp till 50 personer. Prästerna deltar inte under juni-augusti i minnesstunder eller dopfester. Vi önskar att dopen hålls i kyrkans utrymmen eller utomhus (dvs. inga hemdop inomhus, detta för att minska smittspridning). Den som vill strömma en förrättning kan göra det och ansvarar själv för tekniken. 
 

 

 

tf.kyrkoherde, kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
40 341 7466
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO