hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildning

Hade du kul under din tid i skriban? Vill du vara med och skapa awesome läger för andra?

Då ska du bli hjälpis! Du kan vara hjälpis på skriba-, barn- eller familjeläger samt på andra evenemang i församlingen. Förutom mysigt umgänge och glad gemenskap får du i hjälpisutbildningen t.ex. lära dig att hålla andakt, att dra lekar och lära dig mera om dig själv och om Gud.

Vi samlas till hjälpisweekend fyra gånger om året och du är välkommen att hoppa på utbildnigen när som helst! Hjälpisutbildningen startar 13.-15.9.2019 och höstens andra hjälpisweekend är 29.11-1.12, båda på Kunstenkari lägergård.

hjälpishuppare
tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO