Hjälpledarutbildning

Hade du kul under din tid i skriban? Vill du vara med och skapa minnesvärda läger för andra?

Då ska du bli hjälpledare! Du kan fungera som hjälpledare på skriftskol-, barn- eller familjeläger samt på andra evenemang i församlingen. Förutom mysigt umgänge och glad gemenskap får du i hjälpledarutbildningen t.ex. lära dig att hålla andakt, att leda lekar och lära dig mera om dig själv och om Gud.

Vi samlas till hjälpledarweekend, alltså ett veckoslutsläger som sträcker sig från fredag kväll till söndag eftermiddag, fyra gånger om året och du är välkommen att hoppa på utbildningen när som helst!

Vårens hjälpledarweekender är 12-14.3.2021 och 23-25.4.2021.

Ungdomar sitter i ring på gräsmattan

Ta kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO