Hjälpledarutbildning

Hade du kul under din tid i skriban? Vill du vara med och skapa awesome läger för andra?

Då ska du bli hjälpis! Du kan vara hjälpis på skriba-, barn- eller familjeläger samt på andra evenemang i församlingen. Förutom mysigt umgänge och glad gemenskap får du i hjälpisutbildningen t.ex. lära dig att hålla andakt, att dra lekar och lära dig mera om dig själv och om Gud.

Vi samlas till hjälpisweekend fyra gånger om året och du är välkommen att hoppa på utbildnigen när som helst! Vårens hjälpisweekendar är 6-8.3.2020 på Kunstenkari och 17-19.4.2020 på Kunstenpää.

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO