Hjälpledarutbildning

Hade du kul under din tid i skriban? Vill du vara med och skapa awesome läger för andra?

Då ska du bli hjälpis! Du kan vara hjälpis på skriba-, barn- eller familjeläger samt på andra evenemang i församlingen. Förutom mysigt umgänge och glad gemenskap får du i hjälpisutbildningen t.ex. lära dig att hålla andakt, att dra lekar och lära dig mera om dig själv och om Gud.

Vi samlas till hjälpisweekend, d.v.s. ett veckoslutsläger som sträcker sig från fredag kväll till söndag eftermiddag, fyra gånger om året och du är välkommen att hoppa på utbildningen när som helst!

  • Höstens hjälpisutbildningar: 11-13.9.2020 i Houtskär och 27-29.11.2020 på Kunstenkari. Du hittar anmälningslänken lägre ner.

Via den här länken kan du anmäla dig till höstens första hjälpisweekend (länken leder till en annan webbplats). Det kostar 30€ att delta och avgiften betalas i samband med anmälan. 

Ta kontakt

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO