UK - Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar (UK) är en slags riksdag för församlingsaktiva ungdomar i Borgå stift där man diskuterar och fattar beslut om ärenden som ungdomarna upplever är viktiga. Alla församlingar och ombud har möjlighet att skicka in förslag på ärenden som man önskar att behandlas på UK.

UK:s program består förutom plenum (d.v.s. då ärendena behandlas) av utskottsarbete, caféhäng, temagrupper, konserter, mässor, andakter, människomöten, matköer och annat skoj! 

Ungefär 200 personer deltar årligen i UK. Åbo svenska församling får sända 12 ombud och 3 suppleanter. För att komma med måste man vara konfirmerad och 15-30 år gammal. Det är gratis för dig att delta.

Nästa UK ordnas 20-24.1.2021 på Lärkulla i Karis.  Läs mer om UK: https://evl.fi/ungdomenskyrkodagar (länken leder till en annan webbplats).

Ungdomens kyrkodagar är superkul och många deltar gärna år efter år!

Ta kontakt

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO