Verksamhetsbroschyren

I vanliga fall ger Åbo svenska församling ut en verksamhetsbroschyr två gånger per år. Ena ges mitten av augusti och i den finns det information om hösten och vintern. Den andra ges ut till julen, i den finns det information om vad som händer i församlingen under vårvintern och våren. För sommaren ges det även ut en mindre broschyr.

På grund av den annorlunda våren 2020 och coronapandemin, så har det beslutats att inte ge ut verksamhetsbroschyrer för sommaren och hösten 2020. 

barn i dopkolt
foto: Tove Peltoniemi

Ta kontakt

församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.