Åbo svenska församling ger ut en verksamhetsbroschyr två gånger per år. Ena ges mitten av augusti och i den finns det information om hösten och vintern. Den andra ges ut till julen, i den finns det information om vad som händer i församlingen under vårvintern och våren. För sommaren ges det även ut en mindre broschyr.

 

barn i dopkolt
foto: Tove Peltoniemi
församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.