Kurs i andlig fördjupning

”Visa mig din väg”

  • start den 23 september 2020 

När vi talar om andlig fördjupning är grunden vår längtan efter att möta Gud. Men praktiskt kan fokus ligga på lite olika saker. Kanske längtar du efter stillheten? Eller efter ett sätt att läsa Bibeln, eller att be? Kanske du vill samtala med någon om just din väg? Kanske du vill läsa litteratur till eftertanke? Eller växa i förundran, tacksamhet och glädje? Eller kanske du vill fördjupa din relation till kyrkan? Det som är din längtan just nu är vägledande under årets fördjupning. 

Kursen sträcker sig från september 2020 till maj 2021. Kursen är i första hand individuell, vi träffas endast ett fåtal gånger tillsammans som grupp. Det mesta görs på egen hand – men under vägledning av kursledaren, prästen Emma Audas. 

  • För mer information och för att anmäla intresse, kontakta Emma Audas senast den 18 september via emma.audas@evl.fi 
  • Antal platser: Max. 8 deltagare 

Träffar: 

  • 23.9.2020 Kursstart, kl. 19 i Åbo 
  • 13.1.2021 Gruppträff, kl. 18 i Åbo 
  • 13–16.5.2021 Retreat på retreatgården Snoan i Lappvik 
en man som går i mörker mot ljuset

Ta kontakt

församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO