Bibelgrupp i Aurelia

Vi läser ett stycke ur bibeln och funderar sedan tillsammans på vad som egentligen står där och vad detta betyder för oss idag. Ofta märker vi hur relevant Bibelns budskap är i våra liv och vår vardag. Kom med och dela gemenskapen!

 

bibelgrupp
tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO