Fasteserien 2020

Varje onsdag kväll mellan 4 mars och 1 april bjuds en gäst eller två in för ett samtal. Det som förenar alla samtal är fastans tema: Fokus på det väsentliga.

Kvällarna hålls på Auragatan 18, i församlingshemmet Aurelia, våning 1. Vi inleder kl. 18 och avslutar vid 19.30.

bilder på deltagarna i Åbo svenska församlings fasteserie 2020
tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

arbetar deltid