Samtal om livet

Att vara människa är att vara begränsad och beroende men också att få känna sig bekräftad och behövd. Kom med och samtala om dessa fyra B:n tillsammans med Björn Vikström och Maria Björkgren-Vikström. Vi samlas i Aurelias musiksal (3 vån.) fyra tisdagar under hösten. Man kan vara med varje gång eller delta i enskilda tillfällen. Ingen anmälan. 

  • 6.9.2022 kl. 18.30-20 ”Att vara bekräftad”.
  • 4.10.2022 kl. 18.30-20 ”Att vara begränsad”.
  • 1.11.2022 kl. 18.30-20 ”Att vara beroende”.
  • 29.11.2022 kl. 18.30-20 ”Att vara behövd”.
  • Kontaktperson: Maria Björkgren-Vikström.
en person går mot ljuset.

Tag kontakt