Kostnader för skriftskola och försäkringar

Kostnader

Skriftskolan är avgiftsfri för de som bor i Åbo, S:t Karins och Pikis. Till Åbo svenska församlings skriftskola är alla svenskspråkiga välkomna. För de som inte bor i Åbo, S:t Karins eller Pikis blir de sammanlagda mat- och resekostnaderna mellan 139 och 167 € beroende på lägrets längd.

Försäkringar

Församlingen försäkrar alla som deltar i skrftskolan för olycksfall. Försäkringen är småskalig och täcker gruppens samlingar och lägerperioden. Försäkringen är en normal olycksfallsförsäkring och täcker inte t.ex. fysikalisk behandling. Vi rekommenderar en utvidning av försäkringsskyddet genom egna försäkringar.

På läger ordnade av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet används i första hand hälsovårdscentraler för första hjälpen. Efter första hjälpen betalar lägerdeltagaren kostnaderna först själv och ansöker sedan om ersättning från försäkringsbolaget. Tilläggsuppgifter om församlingarnas försäkringar ges av Johanna Hoppela tel. 040-3417 220, e-post johanna.hoppela@evl.fi. Johanna talar finska.

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO