Domkyrkomuseet

I Domkyrkomuseet på kyrkans sydläktare kan man dyka djupt i historien, ända till 1300-talet. Föremålen belyser Domkyrkans och det kyrkliga livets olika skeden.

I museet visas helgonskulpturer och altarföremål från den katolska medeltiden. Om tiden efter reformationen berättar kyrkliga textilier och silverföremål gjorda av skickliga hantverkare. Här kan man också bekanta sig med Domkyrkans byggnadsskeden.

Öppet dagligen kl. 918. Museet är stängt under kyrkliga förrättningar. Tillträde till museet på sydläktaren från huvudingången.

  • Vuxna 2 €
  • Barn 717 år 1 €
  • Pensionärer, studerande och beväringar 1 €