Livslust - en kurs om existentiell hälsa

Under fem onsdagar med start 11.9 ordnar församlingen en kurs om existentiell hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) använder begreppet existentiell hälsa som en aspekt av hälsa i likhet med en fysiska, psykiska och sociala hälsan. Existentiell hälsa betyder hur vi förhåller oss till livet i stort. Till exempell vad ger oss hopp, vad tror vi på, vad ger oss mod och kraft att orka med vårt liv?

Vi kommer att behandla olika teman till exempel tillit, förundran, inre lugn, hopp, livskraft och mening med livet. Varje kväll har ett eget tema. Prästen Maria Björkgren-Vikström samtalar med inbjudna gäster som i sitt arbete eller genom egna erfarenheter kan dela insikter med oss.

Kursen ordnas varannan vecka kl. 18-19.30 i Aurelias första våning (11.9, 25.9, 9.10, 23.10 och 13.11). Efter varje kurstillfälle bjuder församlingen på en kopp te. Närmare beskrivning om kursen kommer på hösten.

Om du vill delta och råkar ha barn i åldern 3-9 år är barnen välkomna att delta i Äventyrsklubben i Aurelias andra våning.

En bild av klippor och hav.
Foto: Carita Eklund

Tag kontakt