Allmän rösträtt

Allmän rösträtt – en ny kör för alla

Alla borde ha rätt att få sjunga i kör och nu erbjuds det en möjlighet till det också i ÅSF! Vi startar en ny sånggrupp. 10 torsdagar i rad, 45 minuter i gången. Platsen är musiksalen i Aurelia, 3.vån. Start tors 12.9 kl. 17. Sista gången tors 14.11. Du behöver inga förhandskunskaper. Allmän rösträtt leds av kantor Marjo Danielsson. KOM MED OCH SJUNG!

Allmän rösträtt - alla får sjunga i kör
pianotangenter

Tag kontakt

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO