Till nyhetslistan

Den blomstertid nu kommer klingar igen på Domkyrkotorget

Människor sitter på Domkyrkotorget och sjunger.

Gudstjänsten i blomstertid 2022. Bild: Timo Jakonen

Gudstjänst i blomstertid är Åbo- och S:t Karins församlingarnas gemensamma våravslutningsgudstjänst som ordnas med ett par års mellanrum. Missa inte den här sommarinledningen i den fina miljön kring nationalhelgedomen!

Gudstjänst i blomstertid förrättas av biskoparna Mari Leppänen och Björn Vikström. Mari Leppänen håller predikan. För musiken svarar SUMU Big Band och kantor Jukka Pietilä

Gudstjänsten i blomstertid ordnas som en predikogudstjänst, den har alltså ingen nattvardsgång. Gudstjänsten är tvåspråkig och den tolkas därtill på teckenspråk. Den blomstertid nu kommer sjungs vid gudstjänsten förutom på finska och svenska, också på Åbodialekt. Den för Åbo anpassade versionen har gjorts av Markku Heikkilä.

Efter gudstjänsten kan den som önskar gå på kyrkkaffe i Domcafé i Domkyrkans stenfot. Domcafé är öppet kl. 11–17. På Domcafés uteservering gäller kontant betalning och man kan köpa kaffe, bullar och salt tilltugg. Inne i caféet finns ett större utbud av läckerheter och där betalar man med bankkort och MobilePay. Domkyrkoparkens uteservering är också öppen (med väderreservation).

På grund av gudstjänsten i blomstertid kan genomfartstrafiken vid Domkyrkotorget begränsas på söndagen 29.5. kl. 8-16.

Till Gudstjänst i blomstertid kan du komma på egen hand eller vandra dit tillsammans med en grupp andra: kl. 11 startar ett litet pilgrimståg från S:t Marie kyrka mot Domkyrkotorget. Pilgrimståget går via Korois udde, där man stannar och håller en liten andakt.

Gudstjänst i blomstertid har arrangerats sju gånger tidigare. Första gången var under Åbos kulturhuvudstadsår 2011, och sedan dess har den firats ungefär vartannat år på Domkyrkotorget.

10.5.2024 14.12