Principer för en tryggare församling

Alla människor är skapade till Guds avbilder och har ett okränkbart, heligt värde. Vi gläds över vår mångfald.
Åbo svenska församling vill vara en gemenskap fri från trakasserier, diskriminering, våld och osakligt bemötande. Därför utgår vi i vår verksamhet från följande principer:

  1. Vi är öppna, välkomnande och möter varandra fördomsfritt.
  2. Vi ser och inkluderar alla.
  3. Vi gör inte antaganden om varandras könstillhörighet, bakgrund, sexualitet, familjesituation, funktionsförmåga eller tro.
  4. Vi dömer inte och ifrågasätter inte varandras andlighet eller tro.
  5. Vi berättar om våra egna gränser och behov.
  6. Vi säger till om vi inte är bekväma med beröring.
  7. Vi lyssnar utan att avbryta och diskuterar respektfullt. Vi för inte vidare det vi hört i förtroende.
  8. Vi tar inte bilder, videor eller publicerar utan lov.
  9. Vi får göra misstag, ställa frågor och lära oss nytt.
  10. Vi griper in om vi ser eller hör osakligt bemötande, rasism eller trakasserier.

Kontakta ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho, kyrkoherde Mia Bäck eller församlingsrådets ordförande Siv Sandberg om du ser eller upplever trakasserier, diskriminering, våld eller osakligt beteende i vår församling.


 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare och skribaansvarig
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
ordförande för församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet
Åbo svenska församling