Retreater

Åbo svenska församling ordnar regelbundet tysta retreater i Tammilehto i Rimito. Kom och pröva på hur det är att få dra sig tillbaka för ett par dagar och vara tyst tillsammans med andra. 

Tyst retreat 25-27.10.2024 i Tammilehto i Rimito -  ”Var rädd om din innersta längtan”

Längtar du efter tid att stanna upp och reflektera över ditt liv? En retreat inbjuder till stillhet, vila och tystnad - tillsammans med andra.  Vi följer den klassiska kristna traditionen med tideböner, morgonmässa, meditationer och vägledningar. Dessutom finns det möjlighet att delta i en kristen form av yoga: Stillhetens yoga med Maria Olin. Retreatens kännetecken är kravlöshet och frivillighet och man deltar i de programpunkter man vill. 

Kostnad: För dem som är från Åbo eller S:t Karins: 124 euro/100 euro (studerande, pensionärer, arbetssökande) För deltagare från annat håll: 163 euro /130 euro. (Här ingår alla måltider och logi i enkelrum. Om deltagaravgiften är ett hinder för dig att delta finns det möjlighet till nedsatt avgift. Ta kontakt med diakonin.

Anmälan: Anmälningslänken kommer att vara öppen mellan 6.9- 10.10. Max 16 deltagare.

Retreatledare: Maria Björkgren-Vikström, präst och utbildad retreatledare, Eija Grahn, präst och diakon 

Vill du veta mera hör av dig till Maria Björkgren-Vikström, kontaktuppgifter 

 

 

 

 

Huslänga med röda stugor i skogsbrynet.
Tammilehto i Rimito.

Retreater på Snoan

Finlands äldsta retreatgård Snoan i Lappvik ordnar regelbundet retreater på svenska. Bekanta dig med Snoans retreatutbud via denna länk.

 

Tag kontakt