Retreater

Åbo svenska församling ordnar regelbundet tysta retreater i Tammilehto i Rimito. Kom och pröva på hur det är att få dra sig tillbaka för ett par dagar och vara tyst tillsammans med andra. För en retreat behövs inga förhandskunskaper. Under retreaten har du möjlighet att vila, komma till färdigt dukat bord och äta i lugn och ro. Det finns tid att promenera ute i naturen.

Vi följer den klassiska kristna traditionen med tideböner, morgonmässor, meditationer och vägledningar. Retreatens kännetecken är kravlöshet och frivillighet och man deltar i de programpunkter man vill. 

Hösten 2023 ordnades en retreat för lärare och småbarnspedagoger 6-8.10. 2023.

Våren 2024 under fastetiden 15-17.3 ordnas en öppen retreat i Tammilehto för alla intresserade. Infomation om retreaten kommer senare i höst.

 

 

Huslänga med röda stugor i skogsbrynet.
Tammilehto i Rimito.

Retreater på Snoan

Finlands äldsta retreatgård Snoan i Lappvik ordnar regelbundet retreater på svenska. Bekanta dig med Snoans retreatutbud via denna länk.

 

Tag kontakt