Retreater

Åbo svenska församling ordnar regelbundet tysta retreater i Tammilehto i Rimito. Kom och pröva på hur det är att få dra sig tillbaka för ett par dagar och vara tyst tillsammans med andra. 

Tyst retreat under fastan “Livet öppnar sig” 15-17.3.2024 i Tammilehto i Rimito   

Längtar du efter tystnad och en plats i naturen där du kan ta en paus från vardagen? I den kristna traditionen har vi ett namn för den gåvan - retreat. En retreat inbjuder till stillhet, vila och tystnad - tillsammans med andra.  
För en retreat behövs inga förhandskunskaper. Under retreaten har du möjlighet att vila, komma till färdigt dukat bord och äta i lugn och ro. Det finns tid att promenera ute i naturen. 
Vi följer den klassiska kristna traditionen med tideböner (vi läser psaltartexter), morgonmässor, meditationer och vägledningar. Retreatens kännetecken är kravlöshet och frivillighet och man deltar i de programpunkter man vill  

Kostnad: För dem som är från Åbo eller S:t Karins: 124 euro/100 euro (studerande, pensionärer, arbetssökande) För deltagare från annat håll: 163 euro /130 euro. (Här ingår alla måltider och logi i enkelrum. Om deltagaravgiften är ett hinder för dig att delta finns det möjlighet till nedsatt avgift. 

Anmälan: Här finns anmälningslänken https://www.lyyti.in/livetoppnarsig150324 Den öppnas måndagen 15.1. 2024. Max 16 deltagare. 

Retreatledare: Maria Björkgren-Vikström, präst och utbildad retreatledare och Eija Grahn, diakon och präst.

Vill du veta mera hör av dig till Maria Björkgren-Vikström
 

 

 

 

Huslänga med röda stugor i skogsbrynet.
Tammilehto i Rimito.

Retreater på Snoan

Finlands äldsta retreatgård Snoan i Lappvik ordnar regelbundet retreater på svenska. Bekanta dig med Snoans retreatutbud via denna länk.

 

Tag kontakt