Retreater

Åbo svenska församling strävar till att ordna tysta retreater några gånger per år. Hösten 2022 under veckoslutet 11-13.11.2022 kommer vi att ordna en retreat för lärare i Tammilehto (Rimito). En öppen retreat för alla intresserade planeras till 24-26.3.2023 också i Tammilehto.

Kom och pröva på hur det är att få dra sig tillbaka för ett par dagar och vara tyst tillsammans med andra. 
För en retreat behövs inga förhandskunskaper. Under retreaten har du möjlighet att vila, komma till färdigt dukat bord och äta i lugn och ro. 

Vi följer vi den klassiska kristna traditionen med tideböner, morgonmässor, meditationer och vägledningar. Retreatens kännetecken är kravlöshet och frivillighet och man deltar i de programpunkter man vill. Den som önskar kan under retreaten boka tid för enskilt samtal med retreatledarna. 

Vill du veta mera hör av dig till Maria Björkgren-Vikström, församlingspastor och utbildad retreatledare.

 

Inbjudan, program och anmälningslänk till retreat för lärare 11-13.11.2022

Huslänga med röda stugor i skogsbrynet.
Tammilehto i Rimito.

Retreater på Snoan

Finlands äldsta retreatgård Snoan i Lappvik ordnar regelbundet retreater på svenska. Bekanta dig med Snoans retreatutbud via denna länk.

 

Tag kontakt