Konfirmation

Konfirmationen är avslutningen på skriftskolan. Ordet betyder bekräftelse. Konfirmanderna bekräftar sin kristna tro till vilken de har döpts och sin vilja att leva som kristna.

Efter konfirmationen har man rätt att självständigt delta i nattvarden. Konfirmation krävs också för att kunna vara fadder och för att, vid uppnådd rösträttsålder (18 år), kunna ställa upp som kandidat vid val av församlingens förtroendevalda.

För att kunna konfirmeras skall man vara döpt medlem av kyrkan och skall ha fått undervisning i skriftskola. Konfirmationen förrättas i samband med högmässan i Domkyrkan. Vid konfirmationen välsignas konfirmanden med handpåläggning.

Församlingens information om skriftskola hittar du här.

Det är också möjligt att gå i privat skriftskola med någon av församlingens präster. Ta gärna kontakt med någon av prästerna för mera information.

 

Vuxendop och upptagande i kyrkans gemenskap

En vuxen som vill inträda i församlingen får först undervisning av någon präst. Den som inte är döpt upptas i kyrkans gemenskap genom dopet. För den som är döpt förrättas medlemsintagning. Både vuxendop och medlemsintagning är ett slags vuxenkonfirmation. Den som tidigare varit medlem i kyrkan och som är konfirmerad behöver endast begära om inträde genom ett samtal med kyrkoherden.