Dopet – barnets första fest

Mitt i vardagsstressen stannar vi upp för en stund tillsammans med den närmaste släkten och vännerna för att glädja oss åt livets gåva och med förtröstan se framåt. I dopet ber vi om det bästa möjliga för ett nytt liv: välsignelse, trygghet och kärlek. De bär barnet genom livet.

"Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör." (Psalm 139)

I dopet upptas barnet i vår Himmelske Faders familj och blir medlem i församlingen. Guds omsorg är alltid närvarande i barnets liv.

Att förbereda ett dop är ganska enkelt

Arrangemangen inför dopet börjar med att man tar kontakt med bokningsservicen eller en bekant präst. Med bokningsservicens personal kommer man överens om var och när dopet ska ske, vilken präst som ska döpa barnet och andra praktiska frågor.

  • Bokningsservicens tfn 040 341 7011 (telefontid mån-fre kl. 9-15).

Dopet kan ordnas hemma, hos mor- eller farföräldrar, i församlingens lokaler, i kyrkan eller på någon annan plats som är viktig för familjen.

Vårt tips! Medlemmar i församlingarna i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet kan boka församlingslokaler gratis för dop – med undantag för några avgiftsbelagda lokaler: S:t Marie och S:t Katarina prästgårdar och Nummis församlingshem och röda stuga. Dopklänning (dopkolt) kan man också få låna i församlingen. Fråga om dopklänning när du tar kontakt med dopprästen.

Val av namn

Lagstiftningen om för- och efternamn förnyades från och med början av år 2019. Maximiantalet förnamn ökades och vid valet av efternamn har föräldrarna nu flera valmöjligheter än tidigare.

» Läs mera 

Boka dopprästen via nätet

Om dopet ordnas hemma hos er eller  t.ex. hos mor- eller farföräldrar inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighetens område, så kan du boka dopprästen via nätet. Det här gäller dop som inte ordnas i någon församlings utrymme och det är enbart en präst som ska bokas.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfälligheten utvecklar sina elektroniska tjänster och alla dopfamiljer som använder vår elektroniska bokningsservice kommer att få en liten gåva. Tillsvidare kan man boka endast doptider på söndagarna via nätet. Övriga tider bokas via bokningsservicen.

Du kan även mejla, ringa eller besöka vår bokningsservice må-fre kl 8-15.45. tel. 040 341 7011 (telefontid mån-fre kl. 9-15), Eriksgatan 3, Åbo, turku.varauspalvelu@evl.fi

Elektronisk dopbokning

För tillfället är det inte möjligt att boka dop via nätet, ta kontakt med bokningsservicen.

Vill du reservera en doptid?

Kontakta bokningsservicen tel. 040 341 7011 (telefontid mån-fre kl. 9-15) eller lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

» Kontaktbegäran

Morgondop

Enklare än så här kan det knappast vara att ordna med dop. I samband med Morgondop har precis allt förberetts för familjen, till och med dopkaffet. Morgondopet för familjer i Åbo och S:t Karins ordnas i Åbo domkyrka lördag 24.10.2020.

» Läs mera on Morgondop