Till nyhetslistan

Fler valmansföreningar och fler kandidater än i församlingsvalet 2018!

texten tror, hoppas, älskar mot en pink bakgrund

Nomineringen av kandidater till höstens församlingsval avslutades den 15 september. Tre valmansföreningar ställer upp kandidater. Valmansföreningen Liv och gemenskap i församlingen ställer upp 16 kandidater till församlingsrådet (2018:12) och 6 kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige (2018:6). Valmansföreningen Församlingen nära dig ställer upp 7 kandidater till församlingsrådet (2018:8) och 5 kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige (2018:5). Valmansföreningen Gröna Kyrkan (ny) ställer upp 1 kandidat till församlingsrådet (2018:0) och 1 kandidat till gemensamma kyrkofullmäktige (2018:0). Sammanlagt är 24 kandidater uppställda till församlingsrådet och 12 kandidater uppställda till gemensamma kyrkofullmäktige. Det här betyder att antalet kandidater har ökat sedan senast val.

Medelåldern för kandidaterna till församlingsrådet är 48 år. Medelåldern för kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige är 46 år. Den yngsta kandidaten i båda valen är 18 år.

Mer information om församlingsvalet hittar du här.

16.9.2022 14.43