Till nyhetslistan

See the Light - Feel the Light

oppn01.jpg

foto: Janne Gröning

Fotografen Janne Grönings fotografiutställning i Åbo domkyrka 1.3-2.4.2023. Utställningen beskriver skärgårdens natur, via dess färger, ljuset och mångsidiga former. Du kan besöka utställningen under Domkyrkans öppettider kl. 9-18 varje dag, under olika tillställningar i kyrkan är besöken begränsade.

Janne Gröning är själv på plats vid utställningen fredagen 10.3 kl. 15-18 och lördagen 18.3 kl. 12-15.

Så här skriver Janne Gröning om fotografiutställningen:

Jag har i drygt 20 år fotat skärgårdens natur, vars ljus, färger, mångsidiga och varierande former alltid fascinerat mej.
För mej är det viktigt, att först och främst med mina bilder visa hur vacker, meditativ, terapeutisk, lugnande och helande vår natur är! I synnerhet i dag då utbrändhet och depression hör till de största folksjukdomarna i hela västvärlden. Naturen är den bästa terapeut vi har! Det är bara att ta sej i kragen och gå ut i naturen och begrunda dess skönhet, känna dess kraft och harmoni och lyssna till tystnaden och med hjälp av detta hitta lugnet inom sej. Naturen är alltid äkta och ärlig... och närvarande här och nu!

NATUREN ÄR DET VIKTIGASTE VI MÄNNISKOR HAR!!

För det andra så vill jag med hjälp av mina bilder få folk att stanna till ock ta sej en funderare vart vi är på väg och vad naturen egentligen har för betydelse i våra liv! Jag är nämligen orolig över naturens tillstånd och i synnerhet Östersjöns och Skärgårdshavets välmående och i allmänhet vattnets renhetsgrad. Varken människan, djur eller växter kan överleva utan rent vatten! Naturen är vårt hem och vattnet är livets eliksir!
Jag tror att det man koncentrerar sej på, det tilltar! -- därför vill jag med mina bilder lyfta fram naturens skönhet och positiva inverkan på människans välmående. Alla mina bilder är "ekologiska", de är inte manipulerade på något sätt, de visar endast naturens egna färger och ljusfenomen!
 

7.3.2023 14.47