Till nyhetslistan

Välkommen att bli vår kantor!

Bild på orgeltangenter och en uppslagen psalmbok.

Åbo svenska församling hör till Åbolands prosteri i Borgå stift och har ca 9 200 medlemmar. Församlingen verkar i två städer: Åbo och S:t Karins och har 13 anställda.

Är du kyrkomusiker och vill arbeta i en dynamisk församling med en välmående arbetsgemenskap?

Vi firar högmässa i Åbo domkyrka på söndagar och fortsätter gudstjänsten i vår vardag och i vår veckoverksamhet. Gudstjänsten genomsyrar vår församling. Vår huvudmålsättning är att få så många som möjligt engagerade att bygga församling tillsammans.

Vi söker dig som älskar kyrkomusik i alla dess genrer och som har ett särskilt hjärta för att arbeta med barn och unga. 

Du ska ha en av biskopsmötet godkänd examen som B-kantor och vara socialt kompetent, ha god samarbetsförmåga och vilja att jobba med delaktighet och frivilliga medarbetare.

I tjänsten ingår gudstjänster, förrättningar, andakter, konserter, körer, skriftskola, familjeläger, administration, olika projekt och allmänt församlingsarbete. Därtill ingår ÅSFs barnkör som för närvarande har över 90 inskrivna medlemmar i åldern 7 till 13 år. Barnkören övar i fem grupper under två eftermiddagar. 

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska. I praktiken behövs båda språken dagligen.

Som meriter beaktas

  • erfarenhet av och förmåga att arbeta med barn- och ungdomskörer
  • mångsidiga musikaliska färdigheter
  • god förmåga att använda finska i tal och skrift


Lön enligt kravgrupp 601/20. Tjänsten förutsätter medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka. Läkarintyg och utdrag ur brottsregistret bör företes innan tjänsten tillträds. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Sökande kallas till intervju vecka 20. Tjänsten tillträds 1.9.2024 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan lämnas in via kirkkorekry.fi under tiden 15-30.4.2024. Bifoga gärna referenser. A-kantor Marjo Danielsson, marjo.danielsson@evl.fi, 040 34 17 448 och kyrkoherde Mia Bäck, mia.back@evl.fi, 040 34 17 466, ger närmare uppgifter om tjänsten.
 

Mia Bäck
Mia Bäck
kyrkoherde
Auragatan 18
20100 ÅBO
Marjo Danielsson
Marjo Danielsson
kantor
Auragatan 18
20100 ÅBO

18.3.2024 11.36