Till nyhetslistan

Författarkväll "Två liv möts"

14.9.2020 11.35

Tisdagen den 22 september kl. 18.00 samtalar Sofia Torvalds med Christa Mickelsson och Gustav Björkstrand utgående från deras nyutkomna böcker. Journalisten och tvåbarnsmamman Christa Mickelsson drabbades som 33-åring av en massiv hjärnblödning. I boken Ett blodkärl som brast berättar hon om kampen för att återfå sitt språk, sin rörelseförmåga och sitt liv. Gustav Björkstrand delar i sin självbiografi På avstånd ser man klarare med sig av såväl triumfer som motgångar ur sin händelserika karriär. Få personer har haft så unika utsiktsposter i samhället som Gustav Björkstrand – han har verkat bl.a. som minister, riksdagsledamot, rektor för Åbo Akademi och biskop för Borgå stift.

Varmt välkommen till Åbo domkyrka! 

Arrangörer: Fontana Media, Kyrkpressen och Åbo svenska församling