Till nyhetslistan

Tystnadens dag

14.9.2020 15.26

Tystnadens dag i Domkyrkan lör 17.10 kl. 9-19 är en liten retreat utan samtal. Domkyrkans främre del är bokad för tystnad och vi önskar därför att de som anmäler sig kan delta under hela dagen.

Vi firar nattvard på morgonen på svenska och som avslutning på dagen på finska. Vi sjunger tysta bönesånger, firar bönestunder och äter tillsammans på sakristians vind. Man behöver inte kunna sjunga, du är välkommen med din egen röst. Mellan programpunkterna kan du promenera längs Aura å eller på Vårdberget eller vila i dina egna tankar i kyrkan.

Medverkar gör Hilkka-Liisa Vuori, Björn Öhman, Mika Mäntyranta, Päivi Vuorilehto. Priset 20€/person inkluderar lunch och två kaffeserveringar. Maten serveras i ett utrymme dit man kommer via ett tjugotal trappsteg. Anmälningar tas emot senast 9.10 via https://www.lyyti.in/hiljaisuudenpaivatuomiokko102020 eller per personligen av Auli Hynönen-Rinne auli.hynonen-rinne@evl.fi t. 0403417 207.