Till nyhetslistan

händer i ring mot en grön gräsmatta

Välkommen att bli vår ungdomsarbetsledare!

9.10.2020 12.51

Åbo svenska församling hör till Åbolands prosteri i Borgå stift och har ca 9 200 medlemmar. Församlingen verkar i två städer: Åbo och S:t Karins och har 13 anställda.

Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar och som trivs med veckoverksamhet, morgonsamlingar, söndagsgudstjänster, lägerliv och konfirmandarbete. Vi firar högmässa i Åbo domkyrka på söndagar och fortsätter gudstjänsten i vår vardag och i vår veckoverksamhet. Gudstjänsten genomsyrar vår församling. Vår huvudmålsättning är att få så många som möjligt engagerade att bygga församling tillsammans.
Du ska ha en av biskopsmötet godkänd examen som ungdomsarbetsledare, vara socialt kompetent, ha god organisations- och samarbetsförmåga samt vilja att jobba med delaktighet och frivilliga medarbetare.
Språkkraven är goda kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.
Som meriter beaktas
•    kunskap om psykisk ohälsa och sociala utmaningar hos barn och ungdomar.
•    erfarenhet av och förmåga att jobba med sociala medier.
•    goda kunskaper i finska.
•    konstnärliga och praktiska förmågor (musik, drama, bildkonst, matlagning, handarbete, pyssel).

Lön enligt kravgrupp 502. Tjänsten förutsätter medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka. Läkarintyg och utdrag ur brottsregistret bör företes innan tjänsten tillträds. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Sökanden kallas till intervju vecka 46.

Ansökan riktas till Församlingsrådet i Åbo svenska församling och skickas per e-post till Församlingsrådet i Åbo svenska församling på adressen abosvenska.forsamling@evl.fi, senast 8.11.2020. Kyrkoherde Mia Bäck, mia.back@evl.fi, 040-34 17 466 ger närmare uppgifter om tjänsten.