Till nyhetslistan

Alla helgons dagen

9.10.2020 13.30

I år firas en högmässa i Aurelia kl. 10.30 på Alla helgons dagen. Under mässan tänds ett ljus till minnet av de församlingsmedlemmar som avlidit under det senaste året, mässan är öppen för alla. Parentationer ordnas även i år i Uppståndelsekapellet, anhöriga till dem som avlidit har fått en inbjudan per post i oktober.

Mera information om församlingens sorgegrupp hittas på hemsidan https://www.abosvenskaforsamling.fi/kom-med/diakoni/sorgegrupp