Till nyhetslistan

Är vattnet blått? - Vad betyder vatten för dig?

16.2.2021 15.59

Kom med och samtala om vattnets betydelse i våra liv. Samtalen hålls över Teams och vi använder oss av Dialogpaus metoden som vill främja goda och respektfulla samtal.
Under fastetiden 17.2-3.4 ordnas kampanjen Ekofasta i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I år är temat: Vårda vattnet.

Vår tanke med att bjuda till samtal är att människor med olika erfarenheter, kunskaper och upplevelser av vatten får träffas och dela sina tankar. Samtalet och dialogen i sig har ett egenvärde. Målet är inte att vi ska tycka likadant men vi får kanske nya insikter och inspiration för vårt gemensamma ansvar att vårda vattnet?

Vi kommer att ordna samtalen två gånger och du väljer vilket datum som passar dig. Torsdagen 11.3. kl. 17.30-19 eller torsdagen 18.3 kl. 17.30-19.

Anmälning senast dagen innan till maria.d.bjorkgren-vikstrom@evl.fi. Vi skickar sedan en Teams-inbjudan med anvisningar till dig.

Välkommen med! 

Maria Björkgren-Vikström och Malena Björkgren