För kandidater

Hej, du som är kandidat i församlingsvalet! På den här sidan hittar du viktig information om kandidatfotograferingen, hur du fyller i valkompassen och om att vara en diakonipositiv kandidat.

Valkompassen

Inför församlingsvalet lanseras en valkompass där kandidaterna presenterar sig. Den hjälper väljarna att hitta en lämplig kandidat från deras egen församling. Varje kandidat gör alltså klokt i att gå in och besvara frågorna i valkompassen.

I september-oktober, 24.9 – 19.10, får kandidaterna ge sina svar på valkompassens frågor.

Den 8 oktober öppnas valkompassen för väljarna.

Kandidaterna besvarar frågorna i valkompassen och när den publiceras får väljarna se deras svar och jämföra dem med sina egna åsikter. Kyrkostyrelsen ansvarar för valkompassen och för in alla uppgifter om kandidaterna i den. Det enda kandidaterna behöver göra är att svara på frågorna. Församlingen skickar ett användarnamn för valkompassen till varje kandidat.

Det går att bifoga en presentationsvideo till svaren i valkompassen. Varje kandidat producerar själv sin video. Den får gärna var ungefär en minut lång.

Positiv till diakoni?

Diakoniarbetarna i församlingarna i Åbo och S:t Karins har lovat ge kandidaterna i församlingsvalet en inblick i diakonins vardag med dess glädjeämnen och sorger. Kandidaterna får information ur diakonins perspektiv om hur det står till med invånarna i Åbo och S:t Karins. Vilka är stötestenarna i vardagen? Hur klarar man dem? Och var får man vägkost för livet?

» Läs mera

Fotografering av församlingsvalets kandidater

Det kommer en presentation av kandidaterna med bild i valbrevet, som alla röstberättigade i församlingen får och i församlingarnas tidning Liljan. Kandidaterna fotograferas, för att bilderna på kandidaterna ska vara av god och jämn kvalitet.