Händer som sträcks mot varandra.

Mission

Vad är mission?

Genom mission och internationell diakoni vill kyrkan vara med och förkroppsliga Guds kärlek i världen: arbeta för en rättvisare värld, engagera sig i fredsarbete och arbetet för de mänskliga rättigheterna. 

Mission hör till den kristna kyrkans väsen och beskriver vad kyrkan är. I Johannesevangeliet berättas hur Jesus den första påskdagskvällen kom till lärjungarna, som förlorat hoppet. Han mötte dem med orden: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er" (Johannesevangeliet 20:21). Mission är Guds uppdrag till kyrkan.  

På de här sidorna kan du läsa om hur vår församling vill vara med i det här arbetet och kanske hitta ett sätt att engagera dig! 
 

Vi understöder Miljöbanken och familjen Tikum i Botswana

Åbo svenska församling har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet (FMS). Församlingen har fokuserat sina missionsresurser på två speciella avtal med FMS. Dels understöder församlingen Miljöbanken, dels missionärerna Anna och Bertrand Tikum i Botswana.

Om du ekonomiskt vill vara med och stöda Miljöbanken och Anna och Bertrand Tikums arbete, använd dessa uppgifter: 

Bankkonto:
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH

Referensnummer: 4074770003616562

MobilePay nummer: 25658

Insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2022/6434, i kraft 1.1-31.12.2023, beviljat 16.8.2022 av Ålands landskapsregering. De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Mission i Café Orchidé

Vill du veta mera om mission och kyrkans internationella arbete? Välkommen till måndagscaféet Café Orchidé kl. 13-15 i Aurelia som har den världsvida kyrkan - mission och internationellt arbete - som tema en gång i månaden. Under de här gångerna tar vi del av nyhetsbrev från missionärer och projekt som utförs på olika håll i världen. Ibland har vi en gäst. Andakt och kaffe hör också till alla caféträffar och den frivilliga kaffepengen går till de missionärer och projekt som församlingen understöder.

Varmt välkommen med!   

Under vårterminen 2024 blir det tema kring kyrkans internationella arbete följande måndagar: 

29.1 TD Eila Helander: I missionens tjänst.
26.2: Gemensamt Ansvar hjälper de unga att hitta sina möjligheter i Uganda. Hanna Suomela berättar om Kyrkans utlandshjälps arbete i Uganda.
29.4 Christina Heikkilä från Finska Missionssällskapet: Glimtar från missionsfältet i Colombia.
27.5: Missionstema

Träffarna med mission i fokus leds antingen av Malena Björkgren eller Maria Wikstedt. 

Anna och Bertrand Tikum med döttrar.
Missionärerna Bertrand och Anna Tikum med döttrarna Ronya och Nicole.

Tag kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO