Kontakt

Församlingsbyrån i Aurelias (Auragatan 18, Åbo) tredje våning är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar 10-12 och 13-15, onsdagar 13-15 och fredagar 10-12. Församlingssekreteraren (Tove Peltoniemi) informerar om verksamheten, bokar Aurelia för olika evenemang och verksamheter.

Församlingssekreterarens tfn 040 3417 458

Bokningsservicen Åbo svenska församlings dop- och vigselbokningar sköts via Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets bokningsservice. Telefonnumret till bokningsservicen är 040-3417 012 (telefonnumret till den finskspråkiga bokningsservicen är 040-3417 011) och mejladressen är turku.varauspalvelu@evl.fi. Bokningsservicen har öppet mån-fre kl 8-15.45. Du kan även besöka bokningsservicen (Eriksgatan 3, Åbo) för att göra en bokning.

Bokningsservicens tfn 040 3417 012:

 • Bokning av tidpunkt för vigsel
 • Bokning av tidpunkt för dop
 • Bokning av Aurelia för dopkaffe och minnesstund

Centralregistret på Eriksgatan 3 (PB 922, 20101 Åbo) är öppet mån-fre kl. 8-15.45. Byråsekreteraren (Riitta Laine) handhar ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar inför äktenskap samt övriga folkbokföringsärenden.

Byråsekreteraren tfn 040 3417 229:

 • Beställning av ämbetsbevis
 • Släktutredningar och släktforskning
 • Hindersprövning och registrering av vigslar
 • Registrering av födsel- och dopärenden
 • Registrering av inskrivning i kyrkan
 • Registrering av utskrivning ur kyrkan
 • Registrering av skriftskolor
 • Tacksägelse efter jordfästning
 • Prenumeration av Kyrkpressen
A B D E F G J K L M N O P S V W

A


dagklubbsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

tisdagar och fredagar 8.30-11.30 Centralen för fostran jasmin.nisunen@evl.fi 040-3417217

eftermiddagsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

mån-fre 11.30-17.00 Centralen för fostran paivi.sillanpaa@evl.fi 040-3417620

B


flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

D


kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör

E


tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

kontakt via församlingssekreteraren

F


kantor
Åbo svenska församling

tjänstledig

G


tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
Åbo svenska församling

J


medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

K


medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
Åbo svenska församling
vice ordförande i församlingsrådet
Åbo svenska församling
tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

L


byråsekreterare
Åbo svenska församling
Centralregister
Eriksgatan 3
20100 ÅBO

Ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar inför äktenskap och övriga folkbokföringsärenden.

tf. kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. barnkörsledare och predikobiträde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
Åbo svenska församling
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

kontakt via församlingssekreteraren

tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO

M


kaplan
Åbo svenska församling

tjänstledig fr.o.m. 1.3.2019

N


ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

O


medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

P


församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.

S


medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
Åbo svenska församling
informatör
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Arbetar på deltid, lättast att få tag på per mejl.

medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

V


Vaktmästeri
Auragatan 18
20100 ÅBO

W


församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.