Hoppet bär

När det här skrivs är vi mitt inne i en mycket annorlunda vår. I mitten av mars utfärdade vår regering undantagstillstånd i Finland på grund av Corona-pandemin. Vardagen för många av oss skulle snabbt ställas om.

Alla praktiska förändringar bidrog till en vid skala känslor: osäkerhet, rädsla, sorg, vanmakt, längtan efter att ses, men också tacksamhet över beslut som gjorts för att trygga de mest utsatta, glädje över så mångas vilja att hjälpa och finnas till för varandra, för sjukvårdspersonal som gör sitt yttersta osv.

I församlingarna fick vi ställa om verksamheten och mycket flyttades ut på nätet. Mitt i detta planerar vi nu inför hösten. I vår har vi alla fått uppleva att tillvaron kan ändras snabbt, att vi måste försöka anpassa oss ändå. Vi måste kanske lära oss leva med ett virus utan att stänga igen samhället helt. Texten ”Församlingen är inte stängd – vi är här för dig” har många använt som profilbild på Facebook. I den andan får vi fortsätta att tillsammans vara församling i höst – att finnas till för varandra på de sätt som är möjliga.

Vi hoppas att den verksamhet som planeras kan hållas. Vi hoppas att vi får samlas i Domkyrkan till gudstjänst och nattvard och att vi får mötas ”på riktigt” och inte bara via skärmar och telefonsamtal. Vi hoppas därför att ”Hoppet bär” – som det heter i en av kyrkans kampanjer för i år. Det är i hoppets anda vår kristna tro kallar oss att leva.

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Jer 29:11

Malena Björkgren, kaplan