Vi lägger pengarna på bordet

Det sägs att man ska undvika att prata om politik och religion ifall man inte vill stöta sig med folk. Det samma gäller väl pengar? Det är inte helt rumsrent att prata om hur mycket man förtjänar, vad man använder sina pengar till, hur mycket man har på sparkontot och på vilka sätt man investerar sina pengar. I kristna sammanhang är det här med pengar dessutom skambelagt på grund av Jesus tal om mammon (pengabegär).

Eftersom vi pratar så lite om pengar finns det mycket okunskap om pengar. Många av oss har helt enkelt för lite koll på vår vardagsekonomi och vet inte vart våra pengar går och vart de borde gå. Visste du att det finns Youtube-filmer med tips hur vi kan hantera vår var-
dagsekonomi? Våra diakoniarbetare har också goda råd att ge ifall man känner att den ekonomiska situationen håller på att glida en ur händerna.

Det finns också mycket okunskap om hur kyrkan använder sina pengar. Vi vet inte vart kyrkoskatten går. Därför vill vi i den här broschyren berätta hur vi använder de pengar vi fått att förvalta. Det går en hel del pengar till våra fastigheter, begravningsväsendet och folkbokföringen men församlingens budgetmedel används i första hand till personal. Personal som tillsammans med församlingen skapar och genomför den verksamhet som vi berättar om i den här broschyren.

Jag tror att vi alla borde prata mer om pengar så att vi kan använda våra pengar som verktyg till att göra den här världen vackrare, skönare och kärleksfullare.

 

Mia Bäck
Kyrkoherde