Högmässan och övriga gudstjänster

I en kristen församling står söndagens högmässa i centrum. I mässan lyssnar vi tillsammans till evangeliet och tar emot Kristus i nattvardens välsignade bröd och vin. Efter högmässan sänds vi ut för att fortsätta gudstjänsten i vår vardag.

I vår församling firas högmässa varje söndag kl. 12.00 i Åbo domkyrka. Var högmässan firas övriga helgdagar ser du i händelsekalendern.

Under juni, juli och augusti firas högmässa i högkoret i Domkyrkan varje söndag kl.12.00.

I församlingen har vi gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda förbereder och genomför söndagen högmässor (under vinterhalvåret). Läs mer om gudstjänstgrupperna här.

Eftersom församlingen sträcker sig över två städer firas mässa ett par söndagar per termin i S:t Karins.

Bild från ett kyrkkaffe i Domkyrkans sakristia.
Kyrkkaffe i sakristian.
Ett barn ger kollekt i en korg i Domkyrkan.
Merelle ger kollekt under familjemässan.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO