Högmässan och övriga gudstjänster

I en kristen församling står söndagens högmässa i centrum. I mässan lyssnar vi tillsammans till evangeliet och tar emot Kristus i nattvardens välsignade bröd och vin. Efter högmässan sänds vi ut för att fortsätta gudstjänsten i vår vardag.

Högmässa på söndagarna kl. 12 

Högmässan firas i Domkyrkan kl. 12. Högmässorna strömmas månadens första söndag via Virtuaalikirkko. 

 

Bild från ett kyrkkaffe i Domkyrkans sakristia.
Kyrkkaffe i sakristian.
Ett barn ger kollekt i en korg i Domkyrkan.
Merelle ger kollekt under familjemässan.

Ta kontakt

församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO