Högmässan och övriga gudstjänster

I en kristen församling står söndagens högmässa i centrum. I mässan lyssnar vi tillsammans till evangeliet och tar emot Kristus i nattvardens välsignade bröd och vin. Efter högmässan sänds vi ut för att fortsätta gudstjänsten i vår vardag.

På grund av pandemiläget kan vi för tillfället inte samlas varje söndag på det sätt vi brukar. Därför firar vi undantagsvis vår huvudgudstjänst som en gudstjänst utan nattvard. Den som vill kan delta i en enkel, kortare nattvardsmässa i Aurelia seanre under söndagen.

Gudstjänst söndagar kl. 12 via nätet

Gudstjänsten firas i Domkyrkan kl. 12 och församlingen kan delta genom att följa den strömmade gudstjänsten via Virtuaalikirkko. I händelsekalendern hittar du agendan för varje gudstjänst så att du aktivt kan vara med både i sången och bönen.

Söndagsmässor i Aurelia kl. 16 och 17

​Senare under söndagen är du välkommen att fira en kort, enkel nattvardsmässa i Aurelia kl. 16 eller kl. 17. Max. 8 deltagare ryms med, och därför kan du gärna anmäla dig på förhand genom att skicka e-post eller ringa till tjänstgörande präst. Förhandsanmälda har företräde, övriga i mån av plats.

Vi firar mässorna så tryggt som möjligt: vi håller säkerhetsavstånd och lämnar kyrkorummet direkt efter mässan. Vi önskar att du kommer till mässan bara om du är symptomfri, och att du använder munskydd för att skydda de andra deltagarna.

​​​​​​​Om du inte har möjlighet att delta i den här typen av mässa, men ändå önskar ta emot nattvard kan du kontakta någon av församlingens präster.

Bild från ett kyrkkaffe i Domkyrkans sakristia.
Kyrkkaffe i sakristian.
Ett barn ger kollekt i en korg i Domkyrkan.
Merelle ger kollekt under familjemässan.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO