församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
dagklubbsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

tisdagar och fredagar 8.30-11.30 Centralen för fostran jasmin.nisunen@evl.fi 040-3417217

eftermiddagsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

mån-fre 11.30-17.00 Centralen för fostran paivi.sillanpaa@evl.fi 040-3417620


kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
40 341 7466
Auragatan 18
20100 ÅBO
predikobiträde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

kontakt via församlingssekreteraren


ledande diakonitjänsteinnehavare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
Åbo svenska församling

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
Åbo svenska församling
vice ordförande i församlingsrådet
Åbo svenska församling
tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

byråsekreterare
Åbo svenska församling
Centralregister
Eriksgatan 3
20100 ÅBO

Ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar inför äktenskap och övriga folkbokföringsärenden.

församlingspastor och barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
Åbo svenska församling
tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

jobbar oftast på fredagar


medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling
lgnyberg@gmail.com
 

medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.


medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
Åbo svenska församling
medlem i församlingsrådet
Åbo svenska församling

Vaktmästeri
Auragatan 18
20100 ÅBO

församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO