Sorgebearbetning

Du som varit med om en förlust kom med i sorgebearbetningsgruppen. Sorgebearbetningsgruppen startar efter alla helgons dag, 6.11.2024 kl.17.30 i Aurelias tredje våning. I gruppen får du bearbeta din sorg. Vi diskuterar om hur förlusten, sorgen och det du kanske burit på redan länge påverkar ditt liv. Anmäl dig om du vill vara med i sorgegruppen till församlingspastor Maria Wikstedt. Anmäl dig senast 3.11.2024.

Om du varit med om en förlust: om en anhörig dött eller du skillt dig eller du varit med om andra förluster och vill bearbeta det enskillt så kan du ta kontakt när som helst med församlingspastor Maria Wikstedt.

Släpp taget och gå vidare
"Har du någon gång fått höra ”Släpp taget och gå vidare!” då du varit upp över öronen i sorg och saknad? Eller kanske någon sagt det en tid, ett år, efter din förlust, då de tänkt att tiden för din sorg är över? De har på något sätt haft en standard för hur lång tid en sorg får sörjas. De har inte tänkt att sorgen är individuell, utan följer en viss modell med olika faser, där var och en fas tar en viss tid. Kanske du då uppriktigt tänkt att du skulle vilja släppa taget och gå vidare. Jag menar om du känner att du gråtit många tårar och att ögonen är alldeles torra. Du har velat släppa taget om det svåra, sorgen, saknaden, den fysiska smärtan i bröstet och sömnlösheten men inte kunnat. Sorgen har vägrat lämna hjärtat. Viljan har funnits, men hjärtat har inte varit färdigt.

Sorg är en normal och känslomässig reaktion på förlust. Det finns inga standardmått för hur lång sorgen är. Din sorg är din och den är inte lika någon annans. Vi upplever förluster på olika sätt och känslor eller faser avlöser inte varandra enligt läroböcker om sorg, utan den kan variera med tiden. 

Sorg handlar om spruckna drömmar, om förhoppningar och förväntningar som inte blir av. Sorg handlar om det du ville säga eller göra tillsammans, men inte blev av. Sorg handlar om det du önskat den andra personen sagt eller gjort. Sorg handlar om det du hade önskat skulle ha varit bättre eller annorlunda.

För att kunna bearbeta oförlöst sorg tänker jag att du måste träffa någon. Jag anmäler mig frivillig, ta kontakt med mig om du bor i Åbo. Jag har gått en sorgebearbetningskurs i Svenska institutet för sorgebearbetning som ger mig redskapen att lära dig att bearbeta din sorg. Jag skall ge dig redskapen för en känslomässig läkning.   
Så istället för att ”släppa taget och gå vidare”, så ring mig, mitt telefonnummer är 040 3417 463. Du får berätta om din sorg, du får berätta om det du inte kunnat kommunicera om dina önskningar, framtidshopp och det som inte blev av. Visa mig ditt brustna hjärta, jag lovar att lyssna och ge dig redskapen för känslomässig läkning. "

Maria Wikstedt, präst i Åbo svenska församling.

ljuslykta vid en grav i naturen.

Tag kontakt

församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO