Akut hjälpbehov

Ibland händer det något överraskande i livet och man behöver få hjälp med att reda upp situationen. Hjälpbehovet kan vara av olika karaktär, ekonomiska och sociala krissituationer, relationskriser eller stunder då man funderar på livets mening för att allt som man tidigare trott inte stämmer längre. I alla dessa situationer kan man vända sig till diakonin.

Diakonimottagningen tisdagar och torsdagar kl. 9-11 tel. 040-3417460

Själavård vid andlig nöd

Ibland behöver alla få prata om sina funderingar kring tro och livets mening. Vi arbetar utgående från vår tillit till en Gud som stöder och bär då livet krisar sig och du är välkommen att dela dina tankar med oss. Det är alltid möjlighet att få enskild nattvard. Ta frimodigt kontakt till någon av våra präster. Vardagar går det bra att kontakta församlingssekreteraren men direktkontakt till prästerna fungerar också lika bra.

Ekonomiska och sociala frågor

  • Via oss kan man få köpkort till matbutiken om den ekonomiska situationen är svår och maten är slut
  • Vi kan tillsammans reda ut om du har rätt till samhällets ekonomiska boidrag och stöd.
  • Vi kan bevilja enstaka bidrag till nödvändiga räkningar du inte klarar av eller får bidrag till.

Bostadsfrågor och bostadslöshet

Diakonerna kan ge råd du funderar på din boendesituation och samfälligheten har specialarbetare i frågor om bostadslöshet, kom och träffa oss så funderar vi vidare tillsammans.

Missbruk

Alkohol, droger och mediciner kan styra våra liv så att vi till sist inte mår bra. Att ta sig ur ett missbruk är en process som kan vara svår att klara av på egen hand. Samhället har fin medicinsk hjälp att erbjuda men också församlingens medarbetare kan ställa upp för samtalsstöd. För att få stöd av oss bokar du en tid hos diakoniarbetarna eller prästerna, samtalen förutsätter att du är nykter vid träffarna.

Relationskriser eller livskriser

  • Då du är mitt uppe i en separation eller har mist en nära anhörig kan det vara bra att tala med någon utomstående. Diakoniarbetarna finns till för det, vi bokar in en eller några tider för dig.
  • Familjerådgivningen ger tider för parsamtal.
  • Sorgebearbetning och samtal när någon dött ordnas med några dagars varsel om det behövs. I akuta fall med det snaraste.

Kontaktuppgifter till hjälp och stöd

Församlingens diakoniarbetare ger råd och hjälp att komma vidare. När nöden är störst orkar man kanske inte vänta på en inbokad tid om några dagar, då finns det många aktörer som har verksamhet som kan vara bra att veta om.

Mathjälp

Då maten är slut finns det flera aktörer i Åbo som delar ut matkassar. Gå in på Ruoka-apu Turku för närmare information.

Församlingarna och olika aktörer i Åbo ordnar förmånlig matservering och matudelning på olika håll. Informationen om dem finns samlad på  Edulliset ruokailut ja ruoanjaot - Turun ja Kaarinan seurakunnat (turunseurakunnat.fi)

Samtalsstöd

Kyrkans samtalstjänst har regelbunden telefonjour för dig som behöver få prata med någon.

Socialjouren

I Åbo och S:t Karins finns det dygnet runt jour. Socialjouren svarar på brådskande behov av socialtjänster i alla åldersgrupper både för Åbobor och andra personer som vistas i kommunen. Socialjouren tar emot och behandlar barnskyddsanmälningar samt kontakter och anmälningar i enlighet med socialskyddslagen. Socialjouren ger också rådgivning och handledning inom det sociala området. Socialjouren bedömer barnens brådskande behov av socialtjänster samt ordnar vid behov brådskande placeringar. Enheten svarar också för organiseringen av psykosocialt stöd i olycks- och krissituationer. Du hittar socialjourens kontaktuppgifter genom att klicka på denna länk.
 

köpvagn, kvitton och olika varor.

Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO