Förlängning av gravrätt

När gravrätten för en grav upphör meddelar vi om detta genom ett tillkännagivande på graven eller per brev, om den anhöriga har gett sina kontaktuppgifter till gravkontoret.

I allmänhet kan man också förlänga gravrätten även om tiden för rätten inte ännu har gått ut. När en kund tar kontakt med gravkontoret reder vi ut vilken typ av grav det är frågan om och hur stor den är, eftersom det avgör priset på förlängningen av gravrätten.

Gravkontorets kontaktuppgifter

Gravskötselns kundtjänst finns i gatuplan i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A.

Gravkontoret är öppet och har telefontid måndag-fredag kl. 9-14.

Gravkontor tel. 040 341 7253

Gravskötseln tel. 040 341 7010

E-post turku.hautatoimi@evl.fi