Läroanstaltsprästerna

Åbo studentpräster

Studentprästen för Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Åbo universitetets internationella studenter och personal är Mia Pusa. Som Åbo universitetets studentpräst fungerar Tiina Hallikainen och som yrkesskolornas och finskspråkiga yrkeshögskolornas studentpräst fungerar Atte Airaksinen.
 
Studentprästerna är med i läroanstalternas vardag och på olika fester. I praktiken betyder detta att studentprästerna deltar i olika arbetsgrupper och projekt som har med studerandes och personalens välfärd att göra. De samarbetar med de olika studentkårerna och studenthälsan och många andra. De erbjuder krishjälp och experthjälp samt koordinerar verksamheten i Kampuskapellet, som finns framför finska Hanken.

Såsom för alla andra präster ingår även kyrkliga förrättningar i studentprästernas arbete: dop, skriftskola, konfirmation, vigsel, välsignelse av äktenskap och begravningar. Studentprästerna erbjuder alla vid sina läroanstalter möjligheten till samtal. Samtalshjälpen är gratis, den erbjuds utan villkor till alla studerande och alla i personalen. Samtalshjälpen baserar sig på absolut tystnadsplikt. Studentprästerna erbjuder också arbetshandledning till kårpersonal och till sina läroanstalters personal.

Under terminerna har Mia jourtid på onsdagar kl. 13-14 på Kåren. Atte och Tiina har inte jourtider men du kan när som helst ta kontakt med dem – likaså med Mia - per telefon eller epost. 

 

Åbo läroanstaltspräster.

 

Ta kontakt

Atte Airaksinen
studentpräst
atte.airaksinen@evl.fi
040 341 7349

Tiina Hallikainen
studentpräst
tiina.hallikainen@evl.fi
040 341 7308

Mia Pusa
studentpräst
mia.pusa@evl.fi
040 341 7296