Studentprästerna

Som Åbo Akademis, Åbo universitetets och Yrkeshögskolan Novias studentpräster fungerar Mia och Tiina och som yrkesskolornas och finskspråkiga yrkeshögskolornas studentpräst fungerar Atte.

Studentprästerna är med i läroanstalternas vardag och på olika fester. I praktiken betyder detta att studentprästerna tar del i olika arbetsgrupper och projekt som har med studerandes och personalens välfärd att göra. De samarbetar med de olika studentkårerna och studenthälsan. De erbjuder krishjälp och experthjälp samt koordinerar verksamheten i Kampuskapellet, som finns framför finska Hanken.

Såsom alla andra präster ingår även kyrkliga förrättningar: dop, skriftskola, konfirmation, vigsel, välsignelse av äktenskap och begravningar i läroanstaltsprästernas arbete. Studentprästerna erbjuder alla vid sina läroanstalter möjlighet till samtal. Samtalshjälpen är gratis, den erbjuds utan villkor till alla studerande och personal. Samtalshjälpen baserar sig på absolut tystnadsplikt.

Under terminerna har Mia eller Tiina jourtid på tisdagar kl. 13-14 på Kåren och på torsdagar kl. 13-14 i Åbo universitetets Disco. Atte har inte jourtider men du kan när som helst ta kontakt med honom – du kan också när som helst ta kontakt med Mia eller Tiina - per telefon eller epost.

 

Åbo läroanstaltspräster.

 

YouTube-video

Ta kontakt

Atte Airaksinen
studentpräst
atte.airaksinen@evl.fi
040 341 7349

Tiina Hallikainen
studentpräst
tiina.hallikainen@evl.fi
040 341 7308

Mia Pusa
studentpräst
mia.pusa@evl.fi
040 341 7296