Närståendecafé

Träffar för närstående som stöder eller tar hand om någon. Kom med och träffa andra som har en liknande livssituation. Under träffarna får man information och tips som underlättar vardagen där hemma, oftast går man hem med ett lättare sinne. Även om du har din nära på något 
boende/avdelning är du välkommen med. Kaffe och te med något salt och sött serveras till ett pris av 3€. Du behöver inte lyfta kommunens stöd för närståendevård för att delta i träffarna. Närståendecaféet ordnas i samarbete av Folkhälsan, Egentliga Finlands Minnesförening och Åbo svenska församling. 

  • Anmäl dig till närståendecaféet senast dagen innan, till Eva Björkqvist tfn 040 516 5679.
  • Församlingens kontaktperson: Carita Eklund
  • Första träffen fre. 25.8 kl. 10.30-12, Kvartersklubben, Henriksgatan 9
  • Höstens övriga träffar är 29.9, 27.10 och 1.12
Broschyr om Må Bra dagar
Må Bra dagar 9-12.10.2017